Nyt fælles udspil fra Enhedslisten og Konservative på handicapområdet

Et udsædvanligt samarbejde mellem Konservative Folkeparti og Enhedslisten i Ringsted har resulteret i fælles udspil på handicapområdet. Baggrunden for forslaget er, at det nu er godt 10 år siden at Ringsted kommune overtog en række handicapopgaver og institutioner fra det daværende Vestsjællands amt. Det var tilbage i 2007.

De 2 forslagsstillere synes det er naturligt nu godt 10 år efter at foretage en evaluering med henblik på at se om tingene kan gøres bedre. Og hvis det kan gøres bedre, så skal vi have iværksat et arbejde med en egentlig videreudvikling af Handicapområdet, siger Lars Tegl Rasmussen, Konservativt medlem af Ringsted Byråd. Det kan godt være at de to partier er uenige i mange ting, men vi er enige om at vi skal have en god handicappolitik her i Ringsted kommune, fortsætter Lars Tegl.

Samtidig virker det som om handicapområdet har været underprioriteret. I hvert fald er der gennem flere år brugt flere penge på området end der har været afsat på budgettet, supplerer Henrik Kjær, der er Enhedslistens medlem af Social og Arbejdsmarkedsudvalget. Hertil kommer at sagsbehandlingen på området, i hvert fald dele af den, gennem årene har været præget af problemer i et sådant omfang, at der med borgmesterens ord, har været administreret ulovligt gennem flere år. Det vil begge partier gerne sikre ikke sker igen Det kan bl.a. gøres ved at se nærmere på hele området, mener Henrik Kjær.

Det fælles forslag går ud på at der nedsættes et udvalg, der skal se på om tingene kan gøre bedre og mere hensigtsmæssigt end i dag. Der er fire konkrete elementer i forslaget:

  • Etablering af forslag til en forstærket handicapindsats – herunder især forslag til konkrete strategier (redskaber og handleanvisninger).
  • Forslag til organisatoriske tiltag til styrkelse af koordineringen og den faglige opgavevaretagelse.
  • Forslag til udvikling af en styringsmodel for handicapområdet og det specialiserede område. Her ikke kun økonomistyring, men i lige så høj grad faglig og organisatorisk styring.
  • Forslag til styrkelse af den løbende brugerinddragelse på området.

Vi vil gerne have undersøgt om tingene kan gøres bedre end i dag. Vi ved at der er mange dygtige medarbejdere området, så der ligger bestemt ingen konkret kritik bag vores forslag. Men vi vil gerne finde ud af om organiseringen og styringen er rigtig. Og det kan vi gøre gennem dette forslag, påpeger Henrik Kjær.

Det er også derfor vi gerne vil have brugerne stærkt inddraget i evalueringen. Det er jo trods at de handicappede og nogle gange deres pårørende, der ved hvor skoen trykker og hvad der måske skal laves om.Det handler ikke kun om penge – det handler også om organisation og styring, siger Lars Tegl.

Det er langt fra sikkert at vi er enige med de Konservative, når det kommer til, hvad der skal gøres. Det ved vi ikke endnu. Evalueringen og forslagene skal jo først laves. Men vi er enige om, at der bør ses på området. Og så vi er også enige om, at vi gerne vil gøre det bedre, slutter Henrik Kjær.