Alle boliger skal være gode og til at betale

Vi har i kommunen mange boliger der udlejes af private udlejere. Det er rigtig godt – så længe boligerne er gode og sunde og huslejen rimelig og til at betale.

For sikre at lejerne i den private boligudlejning har så gode og rimelige vilkår som overhovedet muligt foreslår vi

  • at boligreguleringsloven skal gælde i Ringsted kommune i fuldt omfang. I kommuner uden boligreguleringslov ligger huslejen gennemsnitligt omkring 50 pct. højere, i forhold til kommuner hvor loven gælder. I kommuner hvor loven hidtil har været gældende i længere tid, og den så sættes ud af kraft, opleves ofte lejestigninger på mere end 100 pct.
  • at benytte byggelovens beføjelser til kommunal tvangsvedligeholdelse af forsømte udlejningsejendomme for ejers regning. Dette giver selvfølgelig bedre boliger for de berørte lejere, men forebygger også spekulation i at lade ejendomme forfalde.
  • at tildeling af boligsikring/boligydelse sker kontrolleret. Vi skal forlange at kommunens boligsikringsafdeling altid konkret vurderer både boligens lovlighed og huslejeniveauet.
  • at det gennem skarp administration af tvangsudlejnings-reglerne sikres, at ingen boliger står langtidstomme i kommunen.