Unge skal både ses og høres

De unge skal tages alvorligt – det skal være udviklende og sjovt at være ung i Ringsted. De unge skal have nogle rammer de selv kan udfylde.

I de senere år har Ringsted fået flere nye uddannelser. Tilbud i fritid og boliger rettet mod helt unge er dog ikke fulgt med.

På trods af sport, ungdomsskolen, musikskolen Computer Clubhouse og meget andet er der stadig unge, der ikke føler sig hjemme i disse tilbud.

Et vigtigt skridt i kampen mod kedsomhed og kriminalitet er at alle unge har gode tilbud om at bruge deres fritid på noget der giver mening for de unge selv. Det er en kommunal opgave at sikre fleretilbud oven i traditionelle tilbud på unges egne præmisser.

Ringsted har for få boliger rettet mod unge. I øjeblikket har vi 98 boliger til unge fordelt på flere boligselskaber. Der er også et skolehjem, men det er kun for ZBC´s elever.

Det giver mange fordele når de unge bor, hvor de uddanner sig – det skaber et bedre liv for unge og mere liv i byen. Vi vil holde fast i de unge og deres tilknytning til byen gennem flere boliger til heltunge. En del af dem gerne ved Campus-området.

Her er de unge dagligt, og det bør også rumme nye fællesskaber på unges egne præmisser.

Et værested for unge kan give unge og studerende et godt miljø, hvor både studie og fritid kan kombineres aktivt døgnet rundt. Udover aktiviteter i Ahornhallen, er der ingen steder at være efter lukketid.

Unge skal tages alvorligt. Vi skal formulere en selvstændig og ambitiøs ungdomspolitik, der både skal tage højde for uddannelse, at ingen unge føler sig overladt til sig selv og selv være med i beslutninger.

BOKS:

Vi vil sikre unge lige adgang til uddannelse

• Det er vigtigt, at unge ikke bare kommer gennem deres uddannelse, men også er glade for deres valg.

• Det er vigtigt at sikre en god bro fra skolen til ungdomsuddannelse og videre til mere uddannelse.

• Det er vigtigt at styrke dialogen med de unge selv om deres muligheder og valg.

Det er vigtigt at sikre at bedre samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og foreninger for at skabe flere lære- og praktikpladser.

• Det er vigtigt at sikre flere jobs i fritiden, der øger unges kompetencer.

• Det er vigtigt at sikre respekt for den enkelte unges ambitioner og kunnen.

• Det er vigtigt også at sikre et ansvar for de unge, der uddanner sig uden for kommunen.

Ingen unge må føle sig overladt til sig selv.

Det er vigtigt at social baggrund aldrig står i vejen for den enkelte unges ret til selv at vælge.

• Det er vigtigt at hjælp og råd på det sociale område til enhver tid er tilgængeligt og gøres synligt som tilbud.

• Det er vigtigt at indsatsen på det sociale område til enhver tid afspejler det aktuelle ungdomsbegreb, og gælder for unge op til 25 år.

Inddragelse

• Det er vigtigt med en god Ungerådgivning der inddrager alle relevante aktører – og ikke mindst den unge selv.

• Det er vigtigt at sikre at alle kommer med.

• Det er vigtigt hele tiden at bruge de evner og muligheder, som den unge selv har.

• Det er vigtigt at sikre et godt elevdemokrati i skoler, foreninger og kommunens kultur- og fritidsinstitutioner.

• Det er vigtigt at gøre alle de muligheder for medbestemmelse synlige, der er i de unges hverdag.

• Det er vigtigt at anspore de unge til at tage del i udviklingen af kommunen.

• Det er vigtigt at skabe miljøer og forhold, både i og udenfor det organiserede fritidsliv, så unge finder det værd at udvikle demokratisk kunnen.

• Det er vigtigt, at vi giver ansvar frem for at kræve det.

• Det er vigtigt, at vi viser, at vi mener det, når vi giver unge ansvar.