En bulldozer gennem beskæftigelsespolitikken

Beskæftigelsespolitikken, og Jobcenteret, skal tage udgangspunkt i mennesker og ikke i gold økonomi- og kassetænkning.

På beskæftigelsesområdet skal mennesket i centrum. Derfor skal der arbejdes på, at ingen forsikrede ledige falder ud af dagpengesystemet. Kommunen skal ansætte kommunens ledige, så dagpengeretten genoptjenes. Bl.a. kan kommunen ansætte folk til arkiveringsarbejde i kommunen, hvor kommunen halter lang bagefter.

Der skal skabes flere arbejdspladser bl.a. ved at igangsætte grøn og bæredygtig renovering af kommunens bygninger. – Hele anlægsrammen skal selvfølgelig udnyttes!

En undersøgelse har vist at der mangler 750 arbejdspladser på særlige vilkår i Ringsted kommune. Det viser at der et stort behov for Socialøkonomiske virksomheder. Café Ingeborg er et godt eksempel på en socialøkonomisk virksomhed, der både giver arbejdspladser, løser en social opgave og giver livsindhold til en lang række mennesker. Det er et eksempel der inspirerer til oprettelse af en lang række lignende arbejdspladser og virksomheder. Enhedslisten foreslår, at kommunen nedsætter en slags “task force” der skal undersøge og komme med forslag til hvor der kan oprettes Socialøkonomiske virksomheder i kommunen.

Kontanthjælpsloftet rammer hårdt, uretfærdigt og brutalt. Enhedslisten mener, at Ringsted kommune aktivt skal gå ind i kampen for at sikre at kontanthjælpsloftet ikke fører til flere menneskelige og sociale katastrofer. Ud over at situationen selvfølgelig skal følges tæt, mener Enhedslisten at Ringsted kommune konkret skal ansætte de mennesker der i fare for at miste deres kontanthjælp – det kan f.eks gøres via socialøkonomiske virksomheder.

Det bør være en central kommunal opgave at sikre, at folk i aktivering ikke fortrænger ordinært ansatte og der bør samarbejdes tæt med de faglige organisationer herom. Enhedslisten vil ikke være med til “nyttejob”, – vi skal have rigtige jobs til rigtig løn – med overenskomst!

Kommunen skal fremme jobrotationsprojekter. Herved kan allerede ansatte blive efteruddannet og ledige kan komme i job.

På sygedagpengeområdet skal mennesket igen sættes i centrum. Syge mennesker bliver ikke raske af at blive tvangsaktiveret, fattige eller mistænkeliggjort. Hovedsigtet på sygedagpengeområdet må og skal være, at hjælpe folk igennem en svær tid.