Daginstitutioner og pasningstilbud

Børn og pædagogik skal være i højsædet når vi snakker børnepasning – ikke økonomi.

Markedsgørelsen, kommercialiseringen og bureaukratiseringen skal ud af institutionerne og i stedet vil vi øge demokratiet og de voksnes tid med børnene (det er en tung formulering). Undersøgelser viser at de voksne i institutionerne bruger mindre og mindre tid sammen med børnene og mere tid foran computeren.

Vi har tillid til at pædagogernes faglighed er bedre end bureaukratiske og centralistiske redskaber og tests. Derfor vil vi afskaffe pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger.

Derudover vil vi arbejde for:

1. Mere tid til børnene – i vuggestuer, børnehaver og SFO’er:

  • Indførelse af minimumsnormeringer: Tre vuggestuebørn,seks børnehavebørn og ni SFO/fritidshjemsbørn pr. pædagogisk medarbejder, samt tre faste børn pr. dagplejemedarbejder
  • Sociale normeringer: Institutioner der ligger i socialt belastede områder skal tilføres flere midler på baggrund af antallet af børn, hvis familiebaggrund falder inden for udsatte socioøkonomiske grupper. Men vi går ikke ind for, at pengene skal komme fra institutioner i andre mindre belastede områder
  • Afskaffelse af kontrol og bureaukrati.

2. Billigere, helst gratis SFO, fritidshjem, klub og økologisk mad i institutionerne

3. Et godt og sundt miljø for børn og ansatte.

4. Ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale.

At afskaffe lukkedage og lukkeuger – som er til stor gene for forældre og medarbejdere, der alene bunder i kommunernes behov for besparelser.