VALGPROGRAM: EN KOMMUNE MED MENNESKET I CENTRUM

Enhedslisten i Ringsted fremlægger hermed sit kommunalpolitiske program for kommunevalg 2017. Programmet består af en lang række artikler, som du finder herunder  i menuen »KOMMUNEVALG ’17«.

Programmet kommer omkring mange emner og hjørner. Det er meningen at programmet skal bruges til at slå op i, hvis du vil vide noget om Enhedslistens holdning til et kommunalpolitisk spørgsmål.

Og så skal programmet bruges som rettesnor for partiets politik i de næste fire års arbejde i byrådet.

God læselyst !!

 

Her er en oversigt over, hvad de enkelte artikler handler om:

 1. Du skal være med til at bestemme. Om én hel kommune, demokrati og lokale fællesskaber.
 2. Mest muligt demokrati – også for ansatte. Om medarbejderdemokrati, udvikling af ideer og ledelse, der sætter pris på viden og faglig kunnen hos alle ansatte.
 3. Kommunens økonomi. Om mindre bureaukrati og bedre service for kommuneskatten.
 4. Indkøb er også politik. Om indkøb, der tilgodeser social ansvarlighed, grønne indkøb og grøn produktion.
 5. Velfærd er også, hvordan vi styrer. Om udvikling af velfærd, der yder hjælp efter lovgivning, respekt for mennesker og giver social lighed.
 6. En mangfoldig kultur. Om ‘rødder’ som en del af ballast, om kulturen hvor end den trives og om biblioteket som fri og lige adgang til viden.
 7. En bulldozer gennem beskæftigelsespolitikken. Om arbejdspladser bl.a. ved grøn og bæredygtig renovering af kommunale bygninger, jobs på særlige vilkår og kontanthjælpsloftet som menneskelige og sociale katastrofer.
 8. Unge skal både ses og høres. Om stigning i antal af muligheder for ungdomsuddannelse uden at boliger for unge, mangfoldighed i fritidstilbud og rammerne for en ungdomskultur er fugt med.
 9. Sundhed skal være for alle. Om lokale sundhedsydelser, der forebygger skader på krop og sjæl hele livet igennem.
 10. Idræt: Idræt er både underholdende, giver rum til sociale fællesskaber og vigtigt for alle aldre og gennem hele livet. Det er sundt og forbygger, forhindrer og udskyder alle mulige dårligdomme og sygdomme.
 11. Et Sundhedscenter for alle. Om Sundhedscentret, hvor borgerne ikke nødvendigvis skal komme til sundhedscentret, men hvor sundhedscentret også kan komme til borgeren.
 12. En levende Folkeskole. Om nødvendigheden af at forkæle folkeskolen, der er skåret hårdt i med reformen af folkeskolen, som er blevet mere mål- og teststyret.
 13. De private skoler I Ringsted. Om Ringsted kommunes mange private skoler som reaktion på en helt forkert politik med dårlig styring, besparelser og nedlæggelser af skoler.
 14. Daginstitutioner og pasningstilbud. Om daginstitutioner uden snærende rammer med fokus på centrale mål og mere tid til samvær med fokus på børn, trivsel og faglighed.
 15. Klima og Miljø. Om den lokale betydning af at tage ansvar for at prioritere miljø både med hensyntagen til klimaforandringer, natur og alles adgang til naturoplevelser-.
 16. Transport for mennesker uden bil. Om hvordan størst mulig brug af kollektiv trafik, cykling og gang kan være med til at styrke både mennesker og lokalsamfund med mindst mulig klimaeffekt.
 17. By- og erhvervspolitik. Om en politik, der skal fremme økologisk og bæredygtig produktion, der skal understøtte en udvikling, der allerede er i gang ved krav om at anvende bæredygtige byggematerialer i alle kommunens bygninger.
 18. Bæredygtige landområder. Om landområder, der udgør en perle midt på Sjælland ikke mindst på grund af de mange landsbyer, der danner ramme om bosætning, lokale fællesskaber og plads til eksperimenterende landbrugsområder.
 19. Byen er for mennesker – ikke for biler. Om byrum både i Ringsted bymidte, Benløse og Ringsted Syd kan der gøres mere for at udvikle gode byrum med plads til fællesskab og tænkt sammen med klimasikring, som ved Benløse bypark og Ringsted Torv.
 20. Torvet skal være hyggeligt sted at opholde sig. Om Torvet som et levende sted for mennesker.
 21. Almene boliger. Om behovet for flere almene boliger, der er til at betale.
 22. Alle boliger skal være gode og til at betale. Om boligreguleringsloven, der skal gælde i Ringsted kommune i fuldt omfang, så der også sikres gode, private udlejningsboliger, der er til at betale.
 23. Boligsocialt arbejde. Om mulighederne for at indføre en ordning med sociale viceværter.