Områdeledelse (uddybning)

Områdeledelsen var en del af budgetforliget for 2017. Det var oprindeligt lanceret som et forslag om distriktsledelse, som også havde lidt en så krank skæbne, at det måtte give et kraftigt fingerpeg om, at det ikke bare er gjort med at ændre et ord og så tro, at det glider ned.

Det var imidlertid, hvad der skete, da Løkke op til kommuneaftalen i 2016 lancerede det forhadte omprioriteringsbidrag, som selv en række Venstreborgmestre gik kraftigt imod. Blandt dem var Ringsteds egen Venstreborgmester Henrik Hvidesten. Det nye ord områdeledelse kom i spil netop på grund af den økonomiske situation, Ringsted kommune kunne komme i, hvis Løkke-regeringen fik gennemført omprioriteringsbidraget.

Kraftig modstand fra mange sider gjorde, at Løkke-regeringen opgav sit forslag om omprioritering. Det betød imidlertid ikke, at Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF støttet af Radikale Venstre og Konservative Folkeparti opgav forslaget i Ringsted kommune.

Det til trods for, at det angiveligt var fremsat som et spareforslag. Man valgte at fastholde det med nogle bemærkninger om, at det pædagogisk var godt at fjerne ledelse fra de enkelte enheder. En direkte fortsættelse af tidligere tiders Venstrepolitik med grov nedprioritering og forsømmelse af folkeskolen. Noget, der virker som en bevidst strategi fra Venstres side.

Forældre, bestyrelserne i daginstitutionerne, skolebestyrelserne og personalet var rasende. Et rekordstort antal høringssvar, hvor langt de fleste skød forslaget ned, blev sendt ind. Resultatet blev, at Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti ikke turde sætte forslaget igennem. Konservative Folkeparti forsøgte sig en postgang for sent med, at de hele tiden havde været skeptiske som de kaldte det.

Kun modstanden og frygten for kommunalvalget gjorde, at områdeledelse blev taget af  bordet igen. Enhedslisten har været eneste parti, der hele tiden har været imod. Det er vi også fremover. Også når Venstre og de øvrige følgagtige partier prøver igen igen… hvis de får lov at fortsætte.