Jobcentret (uddybning)

På trods af stor kritik er der intet gjort for bedre indsatsen i jobcentret. Der er venteliste til fleksjob. Hundreder har brug for et job for at komme ud af fattigdom. Folk på sygedagpenge føler sig skidt behandlet og mener ikke de får den rigtige hjælp. Mange føler de bliver sendt i meningsløse ressourceforløb. Samtidig knokler personalet med alt for store sagsbunker.

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative har absolut intet gjort for at ændre på forholdene.

 

Dagpenge

Indsatsen og dagpengeretten har været et tema i valgkampen. Herunder hvor mange der i Ringsted kommune har mistet dagpengeretter. En dagpengeperiode DF og de andre blå partier i Folketinget skar ned til 2 år.

Realiteterne er, at 475 personer i perioden 2013 – 2016 har mistet retten til dagpenge i Ringsted kommune. Alene i 2013 mistede 194 mennesker dagpengeretten. Og er disse mennesker så kommet i arbejde? – det var jo begrundelsen for at skære i dagpengene, at så ville de komme hurtigere i arbejde.

Ser vi på de borgere i Ringsted kommune, der mistede dagpengeretten i 2013, var det kun 33,5% pct. der var i ordinær beskæftigelse.

De øvrige personer fordeler sådan:

  • 23,7 pct. var på kontanthjælp
  • 9,8 pct. var i seniorjob
  • 2,1 pct. var på ny på dagpenge
  • 7,2 pct. fik andre offentlige ydelser
  • 3,1 pct. var på efterløn/folkepension
  • 19,6 pct. var ikke i job og fik ingen offentlige ydelser. Årsagen til, at man ikke får offentlige ydelser, kan fx være, at de er gift/samlevende, og at partneren har en indkomst.

Tallene taler for sig selv. Kun 33, 5% er kommet i ordinær beskæftigelse. 43,3% altså op imod halvdelen er enten på kontanthjælp eller modtager ingen hjælp overhovedet.

Det siger sig selv, at vi som kommune gør en helt ekstraordinær indsats for at hjælp disse mennesker ud af den situation, hvor fattigdommen truer eller er helt inde på livet. Men det politiske flertal har intet gjort. Enhedslisten har gentagene gange foreslået agt sætte initiativer i gang, men er hver gang er vi blevet nedstemt.

 

Fleksjob

Mere end 700 mennesker i Ringsted har brug for et arbejde på særlige vilkår. Alligevel har kommunen gennem årene skåret i bl.a. fleksjobpuljen, som ellers kunne har hjulpet mennesker i gang. Først ved vedtagelsen af budget 2018 fik Enhedslisten at der skulle skæres yderligere i fleksjobpujlen, men i stedet udarbejdes en plan for hvordan flere mennesker kan komme i meningsfulde fleksjob.

 

Sygedagpenge

Jobcenterets indsat overfor syge medborgere er ofte meget kritisabel. Især er der mange personer, der er sygemeldt med stress, depression og andre psykiske lidelser, der føler skide behandlet. Mange føler ligefrem at deres stress bliver forværret efter de forløb, der sættes i gang på jobcenteret.

På trods af mange klager, tabte ankesager, og hjemsendelser har det politiske flertal siddet på hænderne. Det er ikke nok med hensigtserklæringer, Der skal stilles krav om ændringer og der skal vilje til at bruge de fornødne ressourcer.

Situationen er så grel at Enhedslisten mener at retssikkerheden kan blive truet.

Enhedslisten har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2018 foreslået, og faktisk fået vedtaget, at der ansættes en uvildig borgerrådgiver. En borgerrådgiver, der kan bistå borgerne med at finde rundt i systemet. Vi håber det kan afhjælpe en del af problemerne.

Enhedslisten arbejder også med at få danne en forening, hvor borgere kan få hjælp til en bisidder, der kan gå med til samtalerne i jobcentret. Der er erfaringer fra andre kommuner for, at det kan være med til at højne kvaliteten i samtalerne og kommunens sagsbehandling.

Når politikerne svigter, må borgerne hjælp hinanden.