DET HUSKER VI DEM FOR

 

 

BemærkOp til kommunevalg ’17 udbygger og tilføjer vi hele tiden nyt i de uddybninger, som er til denne side.

KONSTITUERING

I november 2013 gik Venstre og Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokratiet og SF i en fast gruppe. De fik støtte fra byrådets øvrige partier undtagen Enhedslisten. Det har gjort os til eneste reelle opposition i et byråd, der ellers har rettet ind efter Venstre og Dansk Folkeparti. [LÆS UDDYBNING]

 

OMRÅDELEDELSE

Områdeledelsen var en del af budgetforliget for 2017. Kun folkelig modstand og frygt for kommunalvalget gjorde, at forslaget blev taget af bordet igen. Enhedslisten har været eneste parti, der hele tiden har været imod områdeledelse. Det er vi også fremover. [LÆS UDDYBNING]

 

DÆKNINGSAFGIFTEN

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet , SF og Konservative Folkeparti synes, erhvervslivet skal slippe billigere i skat, selv om de får veje, vejbelysning, veluddannet arbejdskraft, ydelser fra jobcentre m.m. Derfor har man startet udfasning af dækningsafgiften.

Det betyder færre indtægter til kommunen – altså færre penge til velfærd og større ulighed i kommunen.

 

FOLKESKOLEN

27,3% af alle børn i Ringsted går på privatskoler. Det er blot én af konsekvenserne af, at der er nedlagt folkeskoler. Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF har undladt at prioritere folkeskolen. Først alt for sent har de fire partier fået øjenene op for dette. Tilbage står vi med en folkeskole, der er nedslidt og drænet for ressourcer.

 

JOBCENTRET

På trods af stor kritik er der intet gjort for at forbedre indsatsen i jobcentret. Der er venteliste til fleksjob, der er hundreder, der har brug for et job for at komme ud af fattigdom. Folk på sygedagpenge føler sig skidt behandlet og mener ikke, de får den rigtige hjælp. Mange føler, de bliver sendt i meningsløse ressourceforløb. Samtidig knokler personalet med for store sagsbunker. [LÆS UDDYBNING]

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Konservative har intet gjort for at ændre på forholdene.

 

PLEJEBOLIGER

I september kom det frem, at ældre medborgere bydes uværdige vilkår på grund af mangel på plejeboliger. Først da Enhedslisten gjorde opmærksom på problemet kom der handling på.

 

225 TIMERS BESKÆFTIGELSE

Et stort antal borgere er faldet for 225-timers reglen i Ringsted og røget direkte gennem det sociale system. Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF har forholdt sig passiv. Resultatet er, at mange børn vokser op i fattigdom. Et faktum, man både har nedstemt og negligeret, når Enhedslisten har bragt det frem i bl.a. budgetforhandlingerne.

 

NY BØRNEHAVE

Enhedslisten var glade, da Ringsted begav sig ud i et nyt inkluderende projekt. Målet var en ny daginstitution for både det såkaldte normalområde og børn med handikap.

Spareiveren blev dog større end visionerne, og projektet er endt med et hus, hvor der er for lidt plads til det pædagogiske arbejde.