Husk nu at lytte

Byrådets dagsorden den 9. april havde endnu engang den nye institution Solstrålen på dagsordenen. Det var ment som en orientering om en analyse af pladsbehov i institutionen, der blev indviet sidste år. Langt om længe er der en erkendelse af, at forholdene i institutionen er for trange, og at der skal rettes op på det.

Solstrålen var resultatet af en sammenlægning af specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave og daginstitutionen Børnehuset Toften. Denne nye institution, der huser dagplejens legestue og midt i processen også skulle rumme vuggestuepladser blev diskuteret kraftigt bunder valgkampen på de sociale medier.

Såvel forældre som personale har løbende gennem hele processen påtalt pladsforholdene i institutionen. Man var bekymrede for, at der var for lidt plads. Efterhånden som økonomien i den nye institution reelt blev mindre, så blev pladsforholdene også her skrumpet. Også for børnene fra Sct. Bendts Børnehave, der ofte har brug for pladskrævende hjælpemidler.

Et af punkterne i debatten op til kommunevalget handlede ikke kun om de ringe pladsforhold, men også om en helt ubeskrivelig mangel på evne og vilje til at lytte til forældre og personale undervejs i processen – og om en dialog, der på ingen måde blev taget alvorligt af administration og politikere.

På byrådsmødet mandag konstaterede Enhedslistens byrådsmedlem Jan Jakobsen, at der er tale en rigtig dum sag. Ikke mindst fordi den kunne være undgået, hvis man fra begyndelsen havde lyttet til forældre og personale i de institutioner, der blev til Solstrålen.

– Det er ikke altid nok med en høring. Dette er et strålende eksempel på, at man også bør lytte. Sagen her er kun til orientering, og vi får den på byrådets dagsorden igen. Jeg er nødt til at sige, at sagsfremstillingen stadig lader meget tilbage.

– Vi har ganske enkelt ikke råd, hverken menneskeligt eller økonomisk, til flere fejlagtige beregninger, fejldisponeringer eller sparekrav i denne sag. Det er nu erkendt, at der er pladsproblemer – og de skal løses. Enhedslisten er ikke med i børne- og undervisningsudvalget, men vi vil følge nøje med i, at en løsning ikke endnu engang bliver noget miskmask.

– Vi vil lægge vægt på, at der kommer rigeligt opbevaringsplads til hjælpemidler. Vi vil lægge vægt på at der kommer separat rengøringsrum og depot – altså adskilt fra hjælpemiddeldepot.

– Det er ligeledes vigtigt for os, at man denne gang lytter til forældre og personale og at den gamle bygning Toften ikke fjernes før mangler i pladsforhold er bragt i orden.

Socialdemokraten Sadik Topcu, der er tidligere formand for Børne- og Undervisningsudvalget, var på byrådsmødet enig med Enhedslisten i, at der ikke var lyttet til forældre og personale i processen omkring etableringen af Solstrålen.

Det forventes, at løsningsforslag fremlægges før sommerferien 2018 og kan indgå i forhandlingerne om næste års budget, som skal være færdigbehandlet i oktober.