Forældre på Campusskolen: vi er dybt bekymrede

Af Lene Friis, forælder til elev på Campusskolen i Ringsted

Kære Henrik Kjær & Lisbeth Andersen

Til orientering er vi mange forældre med børn på Campus, der er særdeles bekymrede over at der er ved at blive truffet beslutning om at FGU skal placeres på Campus. Derfor har jeg sendt nedenstående mail til samtlige Jeres kollegaer i Plan- og boligudvalget, samt Henrik Hvidesten. Jeg er super glad for at I begge har stemt imod det!! og tænker at I her bare får orientering om hvad jeg har skrevet til de andre.

Held og lykke på mandag med at overbevise de andre om at det er en dårlig beslutning – jeg hepper på Jer! J

Jeg har barn på Campus, i 8. kl. og bliver særdeles bekymret over at høre at I er ved at træffe en beslutning om at flytte FGU elever på Campus, herunder især at du har stemt for det. Der er flere grunde til dette:

  1. I inddrager faglokaler, hvoraf nogle er særdeles nye og virkelig gode – hvornår kan de være genetableret? og hvor? Der er masser af elever på Campus der ikke kan undvære de lokaler, da de skal til eksamen i fag der undervises i de lokaler, vel at mærke 9. kl. eksamen, den første vigtige eksamen i deres skoleliv. Eleverne på Campus er ligeledes ved at skulle have nye kreative fag, som skulle være i faglokalerne – hvor skal de nu undervises i dem henne? Derudover har Campus gode faciliteter i de faglokaler, så ofte søger faglærer til Campus pga. de gode lokaler.
  2. Hvad vil det betyde at Campus elever bliver presset sammen på mindre antal kvm.? og FGU elever bliver presset sammen på meget få kvm.! De er op til 150-170 elever, som er voksne. Og hvad med alle deres udenoms arealer/muligheder for at få luft/lave andre ting end almindelig røv til bænk undervisning. Det bliver svært når de skal være så mange elever på meget få kvm. Det er jo udfordrede unge/voksne vi taler om. Og Campus eleverne har i forvejen dårlige og utidssvarende udenoms arealer. Den skole er oprindeligt bygget til elever ned til 0. klasse, og på ingen måde indrettet til at huse udskolingselever, og slet ikke elever der er op til 25 år. Og hvad hvis Campus på et tidspunkt selv har brug for pladsen, skal FGU så flytte? Eller hvor skal de elever være?
  3. FGU elever er ofte elever der er flygtet fra folkeskolen, eller smidt ud af denne – hvordan vil det være for dem at blive tvunget tilbage på en folkeskole, de har dårlige erfaringer med? Jeg ved at de nuværende elever på produktionsskolen på ingen måder ønsker at deres fremtidige uddannelse skal være på Campus.
  4. Hvad vil det betyde for elever på 7.-9. årgang, at der kommer så meget ældre elever på matriklen? Elever som ikke selv ønsker at gå der, elever som ofte har en del udfordringer med sig, nederlag, psykiske sygdomme, kriminalitet, skoletræthed osv. De elever kræver noget særligt og har brug for de bedste betingelser for at kunne blive gode samfundsborgere, og på sigt tage en uddannelse.
  5. Sorø kommune kræver at FGU skal ligge tæt på stationen, og i nærhed af de andre uddannelsesinstitutioner – det giver mening! men ikke at den ligger på en folkeskole. Den skal over på den anden side af vejen og ligge ved de andre uddannelsesinstitutioner – hvor elevgruppen aldersmæssigt også er tilsvarende FGU eleverne. Her kan FGU eleverne få flere gode rollemodeller at spejle sig i, og være tættere på kunne rykke over i reel uddannelse, og dermed fremtidig beskæftigelse.
  6. Derudover kan man jo godt diskutere om salget af produktionsskolen i Haraldsted giver mening, da den ikke indbringer noget særligt økonomisk, og da den faktisk ligger ganske tæt på det yderste af Sorø kommune – her tænker jeg på Stenlille, Vedde osv. Det handler vel dybest set om at overbevise Sorø kommune om at Haraldsted faktisk er særdeles tæt på Sorø. Måske burde man i stedet bruge de nødvendige penge på at istandsætte skolen i Haraldsted, og gøre den tidssvarende.
  7. Ringsted kommune er en af de kommuner med flest privatskoler. Der har været en sand elevflugt fra folkeskolen gennem de seneste år. Jeg tænker at I som politikere har et ønsker at stoppe dette, og hive elever tilbage til folkeskolen – at placere FGU uddannelsen på Campus, er helt sikkert ikke måden at gøre det på. Tværtimod vil I formentlig se endnu flere elever der flygter fra Campus og ud i det private.

Jeg tænker at du ikke har børn der går på Campus eller er på vej på Campus, eller måske har du slet ikke børn endnu, for så ville du formentlig ikke være i gang med at sige ja til et forslag om at FGU skal derud, på samme matrikel. Vi er mange særdeles bekymrede forældre på Campus, og I bliver nødt til at lytte på os, og inddrage vores daglige erfaringer med de unge inden I træffer beslutning om hvor FGU skal ligge. Det må være muligt at finde bedre egnede lokaler til den skole – eller endnu bedre – lade den blive i Haraldsted hvor den har huseret ganske udmærket gennem mange år.

Jeg beder til at Ringsted kommune ikke træffer en uigennemtænkt skrivebordsbeslutning, som har betydning for virkelig mange børn/unge og voksne i mange år fremover. Alene det faktum at man behandler forslaget i undervisningsudvalget 3 dage før høringsfristen udløber, virker forhastet. Derudover har der kun været 1 uge til høring – det er jo ødelæggende for et demokratisk samfund. Måske skal FGU bare ikke være i Ringsted kommune, hvis man ikke ønsker at bruge de nødvendige penge på det!

Med venlig hilsen

Lene Friis