Enhedslisten støtter ikke åbning af Amtstue Allé

Pressemeddelelse fra Enhedslisten i Ringsted – tirsdag 29. august 2017:

Jan Jakobsen, medlem af klima- og miljøudvalget for Enhedslisten, udtaler:

– Enhedslisten har været åbne for, at der blev udarbejdet forslag til, hvordan der kan ske en åbning for gennemkørsel på Amtstue Allé. De sidste skitseforslag viser dog, at uanset hvilke løsninger, vi vælger, er der væsentlige gener for beboerne i området. Forudsætningerne smuldrer og vi mener ikke længere, der er belæg for at støtte arbejdet.

– Der er ikke noget, der i dag tyder på, at der er mulighed for at der kommer en opblomstring af det tidligere center i Nørregade, hvilket var en af forudsætningerne for gennemførelsen af planerne.
– Planerne kunne også være understøttet af gennemgribende renovering af bygningsmassen i Margrethegården. De forudsætninger er heller ikke længere til stede.

– Da man i første omgang begyndte at tale om åbning af Amtstue Allé var hensigten at genere en interesse for Ringsted bymidte, når mere end 1 mio. mennesker besøger Outlet årligt. En væsentlig forudsætning var et virksomt og attraktivt center i bymidten, der kunne virke tillokkende og bringe besøgende videre ud i bybilledet. Det er kuldsejlet. Det er under de forudsætninger svært for os at argumentere for, at det er netop på Amtstue Allé, der nu er brug for en åbning.

– Jeg mener, det er svært at gennemskue de konkrete trafikmæssige konsekvenser af en åbning på baggrund at det materiale, der ligger nu.

– Det, der slår hovedet på sømmet for Enhedslisten er, at man så begynder at undersøge en ensretning i området, som leder ud af byen – nøjagtigt det modsatte af alt, der kunne have givet rimelig mening. Det får os til at stille spørgsmålet: hvad er den egentlige dagsorden med det forvaltningsarbejde, der er sat gang i? Det gør os i høj grad usikre – og det tager vi nu konsekvensen af.

– Som politikere har vi en forpligtelse til at lytte til borgerne. Den proces, der har været omkring borgerinddragelse i området, lader meget tilbage, som det tidligere har været nævnt i pressen. Det har efterladt borgerne med en forståelig frustration. Det bliver nærmest pinligt på baggrund af byrådets vedtagelser om, hvordan vi møder borgerne.

– Det har hele tiden været Enhedslistens grundholdning, at skulle der være gennemført omfattende ændringer i området, så havde det være mere relevant for adskillige år siden, hvilket vi også har givet udtryk for.

– Samlet set får situationen os til at konkludere, at projektet bør skrinlægges. Forudsætningerne for et fornuftigt projekt er hen ad vejen smuldret. Vi vil ikke være afvisende for et fremtidigt projekt, der har nogle fornuftige forudsætninger. Det kræver dog en langt mere helhedsmæssig tænkning.

– Som det er i øjeblikket forekommer projektet os at være kørt helt af sporet. Det bør ikke tvinges igennem blot for ikke at tabe politisk ansigt.

Med venlig hilsen
Enhedslisten i Ringsted

Yderligere information om denne pressemeddelelse ved henvendelse til:
Jan Jakobsen, Kristoffersvej 11, 4100 Ringsted, mail janvjak@gmail.com, tlf. 61 69 16 75.