Enhedslisten: Skær næsten 25% af besparelser nu – det har vi råd til!

Pressemeddelelse fra Enhedslisten i Ringsted: Allerede inden forhandlingerne om budget 2020 for alvor er i gang, kan næsten en fjerdedel af sparekravet i Ringsted Kommune barberes væk.

En regnefejl i datagrundlaget for kontering af udgifter til ældre og handicappede gør, at Ringsted kommune både i 2019 og 2020 modtager godt 2.2 mio. ekstra i tilskud fra staten end forventet.

Det er penge, der er afsat ekstra til kommunerne i finansloven. Ringsteds andel af pengene udgør i alt godt 4.400.000 kr. Penge, Enhedslisten mener skal nedsætte sparekravet i budget 2020.

– Budgetforhandlingerne i Ringsted kommune for 2020 er så småt i gang, siger Henrik Kjær, der er Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget i Ringsted. – Den prognose, vi hidtil har set, har jo været relativt dyster. Budgettet skulle beskæres med 18 mio. kr., som vi skulle finde på igangværende aktiviteter. Det beløb kan vi nu reducere til 13.7 mio. kr. – allerede inden forhandlingerne reelt er i gang.

– Foreløbig er de forskellige kommunale udvalg kommet med forslag til mulige besparelser. Blandt dem er mange, der medfører direkte forringelser i velfærden for Ringsteds borgere. Andre forslag peger på, at der skal spares på forebyggelsen i kommunen, fortsætter Henrik Kjær.

– Enhedslisten mener ikke, vi skal spare på hverken forebyggelse eller velfærd. Der er både god livskvalitet og god økonomi i at satse på forebyggelse frem for at spare. Ligesom vi mener, at vi skal have gode normeringer og tilstrækkeligt personale både i vore institutioner, skoler og i ældreplejen.

– Det er rigtigt godt, at pengene nu er på vej til Ringsted. Men administrationen foreslår, at pengene for 2019 bare lægges i kassen. Enhedslisten foreslog dog på byrådsmødet tirsdag at alle de 4,3 mio. kr., vi kan mindske sparekravene med, overføres til budget 2020. Det blev stemt ned, men vil vil fortsat kæmpe for, at vi allerede nu kan skære op imod en fjerdedel af besparelsen på budgettet i 2020, væk. Det fjerner en del af den bekymring, som administrationen og flertallet i byrådet allerede nu har skabt over for borgerne i Ringsted med deres dystre udsigter, slutter Henrik Kjær.