Enhedslisten sikrer grønne foreninger i naturpark

Enhedslisten Det blev Enhedslisten, godt bakket op af Ringsted Listen, der sikrede, at de lokale afdelinger af Dansk Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening blev repræsenteret i det foreløbige udvalg omkring starten af en naturpark.

Det blev et af resultaterne af byrådsmødet mandag aften.

Ringsted kommune Ringsted har siden marts 2020 haft en pilotnaturpark. Byrådet besluttede i oktober 2020 at nedsætte et §17,4 udvalg med borgerdeltagelse, der skulle arbejde med projektet. Det bevirkede, at der i januar 2021 kunne vedtage et endeligt kommissorium for det forberedende arbejde med en naturpark.

Kommissioriet skal styrke den lokale forankring af det kommende arbejde med en naturpark og oprindeligt havde man regnet med, at udvalget skulle bestå af 15 medlemmer fordelt fordelt med 3 repræsentanter for byrådet, 8 lodsejere og 4 lokale ildsjæle.

Allerede fra starten erklærede Enhedslisten sig uenig i denne fordeling. Enhedslisten mente, der manglede repræsentanter for de lokale foreninger. Det samme mente Ringsted-Listen. Der var hermed basis for et samarbejde, der sikrede den manglende lokale repræsentation. Det er nemlig sådan, at hvis udpegningen ikke kan ske i enighed, så sker det ved hjælp af den såkaldte d’Honske metode, der sikrer repræsentation efter størrelse.

Resultatet blev, at udvalget blev udvidet med 2 medlemmer udpeget af de lokalforeningernes i Dansk Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, der begge takkede ja til at være med i arbejdet.

“Det er vi naturligvis glade for i Enhedslisten,” siger byrådsmedlem Henrik Kjær. “Det ligger os meget på sinde, at de foreninger, der i hverdagen arbejder for naturen og fuglelivet lokalt, også er en del af det arbejde, der nu er sat i gang.’

Henrik Kjær nævner også, at det ikke var alle i byrådet, der fandt det nødvendigt, at de lokale foreninger var med i det arbejde, der nu er sat i gang.

“Argumentet var bl.a., at det kun er et forberedende arbejde inden der eventuelt bliver nedsat en bestyrelse, hvis projektet bliver en realitet. Det er et synspunkt, som vi er lodret uenige i. Der bliver lagt en masse spor i det igangværende arbejde, der kan få stor betydning. Derfor er det også vigtigt at få mange og meget forskellige interesser engageret i arbejdet lige nu,” slutter Henrik Kjær, der også nævner, at det kan undre Enhedslisten, at partier i byrådet, der ellers kalder er grønne, helt har mistet det grønne perspektiv i denne sag og mere kigger på lodsejernes interesser end på foreninger, der er indstillet på at styrke et naturperspektiv.