ENHEDSLISTEN med i budget: halv sejr til FGU

Enhedslistens baggrundsgruppe var på aftenarbejde søndag. Der skulle tages stilling til det budgetforlig, der tegnede sig og som der enten skulle skrives under på eller siges nej til.

Det endte med et ja, da der kom flere penge på bordet til FGU og Enhedslisten fik ret mange af vore ønsker igennem. Bl.a. at der skal gøres en alvorlig indsats for jobs på særlige vilkår, at Klub Svanen ikke beskæres, at der skal laves en boligsocial indsats, laves en strategi på miljøområdet, flere penge til udviklingen af folkeskolen og mange andre forbedringer, der enten ikke ville indgå eller være langt mindre markante i et budget, der alene var tegnet af flertalsgruppen.

Allerede inden selve budgetforhandlingerne gik i gang havde administrationen indset at det var nødvendigt med næsten 37 mio. kr årligt til handicapområdet. Det skyldes ikke mindst en gruppe forældres påvisning af ulovlig sagsbehandling på børnehandicapområdet. En i sig selv helt uholdbar situation.

Det var Henrik Kjær og Kim Villadsen fra Enhedslisten i Ringsted, der underskrev budgetforliget sent søndag aften.

– Selv om det trods en vrangvillighed hos de fleste af de øvrige partier lykkedes at få flere penge igennem til FGU, så er vi slet ikke i mål med en god løsning endnu sagde Henrik Kjær, der har deltaget i budgetforhandlingerne for Enhedslisten.

– Det er vigtigt at forældre og unge fra både Campuskolen og Ringsted Produktions Højskole fortsat er markante i debatten for at sikre begge tilbud en god fremtid. Ellers får den kommende bestyrelse for FGU, som i sidste ende skal tage stilling hvilken model, der skal vælges, let det indtryk, at hele Ringsted vil have FGU på Campusskolen. Det er jo ikke tilfældet. Det er politikere mest med baggrund i Venstre, Dansk Folkeparti og SF, der vil denne billigere og dårligere løsning, slutter Henrik Kjær.

Der kommer mere om budgetforliget de kommende dage på disse sider.