Enhedslisten bakker op om forslag fra Ældre Sagen

Ældre Sagen har henvendt sig til Ringsted Kommune med et forslag om, at der åbnes mulighed for at pensionister, der bor i eget hus, kan optage lån hos kommunen og indefryse de udgifter lodsejerne bliver pålagt i forbindelse med igangværende og planlagte kloakeringsprojekter i Ringsted by, hvor man separerer spildevand og regnvand.

På Økonomiudvalgets møde 8. maj blev det da også besluttet at anbefale godkendt, at der udarbejdes et forslag der kan indgå i budgetprocessen.

Enhedslisten bakker op om denne beslutning.

– For nogle pensionister kan disse udgifter andrage en stor post på budgettet, og det er jo ikke alle pensionister, der har store pensioner ved siden af deres folkepension eller førtidspension, siger Henrik Kjær, der er byrådsmedlem for Enhedslisten.

– Enhedslisten har derfor hele tiden bakket op om Ældre Sagens forslag. Der kan sagtens være pensionister, der uforvarende kommer i klemme i de nødvendige renoveringer af kloaksystemet i Ringsted.

– Vi ved reelt ikke, hvor mange der vil benytte sig af muligheden for at optage lån og indefryse udgiften i kommunen. Men hvis muligheden bliver indført, og der er nogen, der benytter sig af det, er det udtryk for, at der er et behov. Og så medvirker vi gerne til at finde pengene til den ekstra administration, der jo så skal til.

Det er loven om ejendomsskatter, der åbner mulighed for, at pensionister også kan indefryse udgifter til tilslutning vej- og kloakudgifter og lignende og Ældre Sagen i Ringsted har henvendt sig til Ringsted Kommune med en opfordring til at indføre muligheden i Ringsted.