En god forberedende GrundUddannelse

Af Henrik Kjær, byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted

Ringsted skal have en ny uddannelsesinstitution. Folketinget har i enighed besluttet, at Produktionsskolerne skal nedlægges og i stedet at oprette en Forberedende Grunduddannelse. Her skal også en del VUCs nuværende elevgruppe fremover gå.

Sådan en FGU skole skal vi også have i Ringsted. Det er der arbejdet hårdt på i kommunen, både administrativt og politisk. Skolen skal drives af en stor selvejende institution, der kommer til at omfatte flere kommuner. Og det ser ud til at borgmester Henrik Hvidsten får plads i bestyrelsen. Der er nu kommet et forslag til, hvor den ny skole skal ligge og hvor stor den skal være.

Det kunne være så godt, men risikerer desværre at blive skidt. Desværre ser det ud til at de penge man vil ofre på den nye skole slet ikke slår til. I det forslag der er fremlagt, er der tale om at den nye skole bliver så lille, at det nuværende aktivitetsniveau slet ikke er muligt. Ikke engang med det elevtal vi kender på Produktionshøjskolen i dag. Og ifølge undervisningsministeriet kan man regne med, at elvtallet på den nye FGU i Ringsted, bliver dobbelt så stort som på den gamle Produktionshøjskole i Ringsted. Det halve antal m2til det dobbelte antal elever. Det er stærkt bekymrende.

Især er det bekymrende, at værkstedsarealerne bliver så stærkt beskåret. Mere end halveret. Det er specielt bekymrende at værkstederne er for små, fordi FGU uddannelsen jo retter sig mod de unge, der ikke er bogligt orienterede, men mere er til det praktiske. Men de bliver altså nedprioriteret i dette forslag. Faktisk er det de mest udfordrede unge, der bliver taberne, hvis forslaget går igennem.

Også placeringen af den nye skole er vi meget kritiske overfor. Ifølge forslaget skal den nye FGU-skole placeres på en del af den nuværende Campusskole. Ned mod Klostermarkskirken. Der er flere årsager til, at det er en skidt placering:

  • Man risikerer at ødelægge undervisningsmiljøet på Campusskolen, samtidig med at FGU ikke kommer til at fungere ordentligt. Ganske enkelt fordi der er for lidt plads til begge skoler. I stedet for to gode skoler, kan vi få to dårlige.
  • Mange af de kommende FGU elever kommer med nederlag fra folkeskolen – måske endda ligefrem fra Campusskolen. Der er ikke rimeligt at disse FGU elever mere eller mindre skal tvinges tilbage til et (i hvert fald fysisk) miljø som de just har forladt med et eller flere nederlag i rygsækken.
  • Selv om der etableres en adskillelse mellem Campusskolen og en ny FGU skole, kan det ikke undgås, at dette vil få negativ indvirkning på FGU elevernes start på den ny uddannelse.
  • Den nye FGU-skole skal forbinde sig med ungdomsuddannelserne og ikke med folkeskolen. FGU skal pege fremad og ikke bagud. Der står i loven, at FGU skal medvirke til opbygge et ungdomsmiljø – ikke et børnemiljø, med udgangspunkt i folkeskolen. Det er unge der er målgruppen – ikke skolebørn.

FGU-skolens målgruppe har om nogen brug for at få de bedste rammer for vellykket at kunne få et forløb, der kan gøre dem parate til at starte og gennemføre en egentlig uddannelse Vi taler jo om en uddannelsesmæssig svag gruppe, der har brug for en særlig indsats og dermed også brug for de bedste rammer. Det er ikke her der skal spares. Tværtimod, bør der investeres.

Da Ringsted kommune ville trække et alment gymnasie til byen, var byrådet villig til at investere over 28 mill. kr. for at realisere sine ønsker Det på trods af at der i forvejen var alternativer og gymnasier er en statslig opgave.

Mange FGU elever er en udfordret gruppe unge, der ikke har andre uddannelsesmæssige muligheder end den lokale FGU skole – så her bør der ikke holdes igen – vi siger det en gang til: der bør investeres. Det kan betale sig, både af menneskeligt og økonomisk.

Lad mig slutte med et par ord om beslutningsprocessen, og om inddragelse af borgere og ansatte. Denne sag er på mange måder et eksempel på, hvordan man ikkeskal gøre.

For at tage det sidste, og næsten tragikomiske først. Sagen om FGU-skolen er i øjeblikket i høring. Alligevel har den været på dagsordenen tirsdag og onsdag i både Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Altså hhv. tre og to dage før høringsfristen udløber. Tilsyneladende mener man ikke, at politikerne behøver at høre argumenter fra borgere og ansatte før sagen behandles. Det er ikke mærkeligt, hvis nogen sidder med en opfattelse af, at kommunen i denne sag er fløjtende ligeglad med høringssvar og inddragelse.

Det skal medgives, at folketinget ikke har givet de bedste betingelser for at tilrettelægge en god og inddragende beslutningsproces:

  • Man har ikke givet ret meget tid før den nye FGU- skole skulle være på plads.
  • Der har ikke været lang tid til at finde de kommuner, man kunne samarbejde med
  • Der har ikke været ret lang tid til at etablere den selvejende institution, der skal drive skolen.
  • Og endelig har folketinget ikke været de hurtigste til at få den endelige lovgivning på plads.

Men når det er sagt, så har kommunen ikke været verdensmestre i inddragelse. Tværtimod.

I planlægningen af den nye FGU-skole ville det jo være naturligt at bruge den ekspertise, der findes der, hvor man arbejder med målgrupperne. Det har man valgt ikke at gøre. Både på produktionshøjskolen og på VUC findes der ekspertise, der fint kunne have været inddraget. Det har ikke været tilfældet, selvom man aktivt har budt sig til.

Kommunen har pænt hørt på hvad, lederne har sagt, men ikke inddraget ressourcepersoner og eksperter. Ringsted kommune har ganske enkelt i denne her sag ikke forstået, at der er forskel på høring og inddragelse. Man har lukket sig om sig selv, hvilket desværre er typisk kommunalt. Og der har desværre resulteret i et dårligt forslag.

Enhedslisten vil uden tvivl blive stukket i skoene, at vi jo selv har stemt for processen og forslaget i økonomiudvalget. Til det er der i hvert fald to ting at sige:

For det første har vi, også i økonomiudvalget, kritiseret den manglende inddragelse. Og vi har aktivt forsøgt at danne bro mellem på en ene side medarbejdere på bl.a. Produktionshøjskolen og på den anden side kommunens politiske og administrative ledelse. Desværre, må vi sige, uden held.

For det andet er det rigtigt, at vi har stemt for at der kunne arbejdes med et forslag med udgangspunkt i bl.a. Campusskolen – men vi aldrig sagt at vi ende med at stemme for. Det kan og vil vi jo ikke sige så længe vi ikke kender forslaget. Nu kender vi forslaget –– og vi kan se at det er ganske enkelt ikke godt nok – derfor stemmer vi i mod.

Vi har vores fokus stift rettet på målgruppen for FGU-uddannelsen – det er for dem at den nye skole skal oprettes. Det er de kommende FGU-elever, der efter vores mening skal tilgodeses. Vi håber meget, at vi i den kommende budgetproces kan finde et flertal, der sammen med os vil lave en god skole som Ringsted kommune kan være bekendt.