Det handler om langt mere end et handicaptoilet på Torvet

Enhedslisten har rejst en sag om handicaptoiletter under ombygning af Torvet. Ifølge Enhedslistens byrådsmedlem Jan Jakobsen er det imidlertid kun en lille del af et meget større problem. »For mig tegner der sig et billede af en kultur af fortielser over for politikere, som er helt galt. Et billede, der går igen inden for børnehandicap, inklusion og plejeboliger for ældre,« siger han.

Den godt gemte bygning for enden af Klosterlunden ved legepladsen. Døren til højre er et handicaptoilet. Det ses kun af, at døren er lidt bredere, for der findes ingen skiltning, der fortæller det.

Enhedslisten havde bedt om at få en sag på byrådets dagsorden om handicaptoiletter under ombygningen af Ringsted Torv. Den kom på byrådsmødet den 13. november 2017, hvor det blev besluttet at oversende sagen til fagudvalgets behandling.

Sagen var på Klima- og miljøudvalget torsdag 30. november både med en sagsfremstilling og en indstilling fra direktionen.

»Af sagsfremstillingen fremgår det “…Det er administrationens opfattelse, at den nuværende løsning fungerer tilfredsstillende, da der ikke er indkommet nogen borgerhenvendelser om sagen efter udsendelse af pressemeddelelsen fredag den 3. februar 2017…”«, siger Jan Jakobsen, der er byrådsmedlem og har rejst sagen.

»Administrationen konkluderer i sagen, at når ingen har reageret på en pressemeddelelse, så er der ikke noget problem. Sådan fungerer det dog ikke ude i det virkelige liv. De, der har brug for et handicaptoilet reagerer først, når man er i situationen og begynder at kigge sig rundt efter et toilet. Så konstaterer man, at det er der ikke. Først da gør borgere opmærksom på, at her er et problem. Det er der borgere, der har gjort over for mig. Det er kun naturligt at henvende sig til en politiker når man vil gøre opmærksom på et problem.«

»Derfor bliver jeg temmelig rasende, når jeg så kan se, at det er administrationens opfattelse at løsningen fungerer tilfredsstillende. Man negligerer, at jeg bringer en sag op, fordi jeg har fået borgerhenvendelser. Der er altså et reelt problem, man nægter at forholde sig til – og det er ikke OK.«

»Interessant er det dog, at det også i sagsfremstillingen nævnes, at man i åbningstiden kunne bruge det handicaptoilet, der er på rådhuset. Ikke engang dette vil direktionen være med til. Man fastholder, at den “løsning”, man bilder sig ind, der er i klosterlunden, er tilstrækkeligt. Jeg tvivler på, at nogen af de, der har vurderet, har gjort sig den ulejlighed at tjekke, hvad det er man henviser til. Det er et toilet, der ligger for enden af en lang bakke, i et område der er øde uden god belysning og hvor man i manuel kørestol vil have svært ved at nå tilbage til bymidten igen. Og så er der ikke skyggen af henvisning til, at der er et handicaptoilet. Ikke engang på selve bygningen. Det er heller ikke i orden for mig at se.«

Klima- og miljø-udvaldet var dog torsdag 30 november i stand til at handle mere modent end kommunens direktion. Man vedtog at supplere toilettet i Klosterlunden med brug af rådhusets handicaptoilet i åbningstiden. Desuden lovede administrationen at undersøge andre muligheder.

»Jeg har fået henvendelse fra steder, der er tilgængelige, og som gerne vil stille deres toilet til rådighed. De har henvendt sig til mig fordi jeg har bragt sagen frem. Jeg har naturligvis givet det videre til administrationen, der så må lave sagsbehandlingen,« siger Jan Jakobsen.

»Jeg ved godt, at dette er en lille sag. Men det betyder faktisk noget for mennesker med handicap, at der også er tilgængelige toiletter før den nye torvebygning er færdig.«

Toiletbygningen og stien op ad bakken i baggrunden, der fører til bymidten. Det er bymidten ved kirken. Der er også mulighed for at komme til toilettet ad den befærdede, men asfalterede vej Søgade. Det gør turen mindst 100 m længere.

»Vi oplever så mange andre steder på handicapområdet i øjeblikket, at der er massive problemer med administration og direktion. Det kan ikke nytte, at vi bliver ved med at finde os i det. Jeg så i morges en udtalelse fra socialminister Mai Mercado, hvor hun siger, at forvaltningen ikke kan “fortie, hvis der er noget galt – og byrødderne kan heller ikke lukke øjnene”.«

Ministeren sagde det i forbindelse med rekordmange fejl i sager børnehandicapområdet. Her har Ringsted kommune også massive problemer. Både i kvaliteten af sagsbehandlingen, når det gælder om at holde på medarbejderstaben. Sandelig også, når det gælder om at skabe bare nogenlunde rimelige betingelser for inklusion. Det har vi bl.a. set med den nye institution Solstrålen.

»Der begynder at tegne siget billede, vi er nødt til at gøre noget ved. På et tidspunkt må vi da nå dertil, at det øvrige byråd også åbner øjnene og erkender, at der er ved at blive skabt en kultur af fortielse, som er helt galt. Et billede, der iøvrigt også går igen, når det gælder plejeboliger for ældre,« slutter Jan Jakobsen.