Det er 8. marts – og Enhedslisten foreslår ligelønsklausuler

I dag den 8. marts, på Kvindernes internationale Kampdag, har Enhedslisten i Ringsted fremsendt et forslag, der fremmer ligelønnen i Ringsted kommune. Forslaget går ud på, at der indføres ligelønscertificering af Ringsted kommune, kommunens virksomheder og kommunens samarbejdspartnere.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder er i dag stadig ca. 15 %. Med det nuværende tempo går der flere generationer, før Danmark har opnået ligeløn mellem kønnene. Det kalder på politisk handling, men Folketinget har gjort alt for lidt. Samtidig er  uligheden i løn også stor blandt kommunalt ansatte. Derfor vil Enhedslisten også i Ringsted kommune fremme ligelønnen.

Enhedslisten foreslår indførelse en ny ligelønscertificering. Kommunen selv, kommunale virksomheder og alle virksomheder med mere end 35 ansatte, der udfører opgaver for kommunen, skal dokumentere, at ligelønsloven overholdes for at opnå ligelønscertificering. Enhedslisten kalder det ligelønsklausuler.

Dokumentationen skal ske via indsamling af lønoplysninger for alle ansatte og vurderingen sker på baggrund af sammenligning af løn for samme arbejde samt med udgangspunkt i kønsneutrale jobvurderingsmetoder, der skal sikre, at arbejde som primært udføres af kvinder, værdisættes lige så højt som arbejde, der overvejende udføres af mænd.

Fakta:

Kvinder tjener i gennemsnit 15,4 % mindre end mænd (kilde: Danmarks Statistik)

Det er en sejlivet myte, at der skulle være ligeløn i Danmark. Nok står det i loven, at der skal være lige løn for lige arbejde, men der findes reelt store lønforskelle.

Uligelønnen findes både mellem kvindelige og mandlige kolleger, der side om side varetager samme opgaver på den enkelte arbejdsplads: https://www.dr.dk/nyheder/indland/loengab-kvinder-faar-ikke-den-samme-loen-som-deres-mandlige-kolleger.

Men særligt når man sammenligner lønninger på tværs af fag, sektorer og brancher, slår uligelønnen igennem. Lønnen i de kvindedominerede fag halter fortsat langt efter niveauet i de fag, hvor der arbejder mange mænd, selv når man sammenligner faggrupper med samme uddannelseslængde: https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_kvinder-halter-bagefter-paa-loen.pdf  og http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/19581/befloen.pdf  (Side 15, 28 og 29).

Det arbejde som (flest) kvinder udfører på plejehjem, hospitaler og børnehaver er fuldstændig afgørende for samfundets sammenhængskraft – og det bør afspejles i lønningsposen.