Der er en verden udenfor rådhuset

Vi har i denne uge en dobbeltsidet annonce i Lokalbladet, hvor vi fortæller om nye tiltag i Enhedslisten Ringsted. Begge annoncesider er vedhæftet denne artikel som pdf.

Enhedslisten i Ringsted fik ved kommunevalget fordoblet mandattallet til 2 medlemmer i byrådet. Det vil vi bruge til at gøre en god kommune bedre. Men vi også gøre mere for de borgere, der alt for ofte bliver ladt i stikken.

For der er borgere, der lades i stikken i Ringsted. Ikke mindst de gamle, der mangler en plejehjemsplads eller midlertidig plads med intensiv pleje efter udskrivning fra hospitalet. Eller de børn, det går ud over når der af sparehensyn bygges for små institutioner. Eller de børn der går på folkeskoler, der er ved at være fuldstændigt nedslidte, fordi tidligere byråd har sparet på vedligeholdelsen.

Annoncen gengivet som billede.Alt det, og meget mere, vil Enhedslisten være med til at lave om. Vi vil gå i mod en politik, der har vidtgående negative konsekvenser for ældre, børn og unge.

Politik handler ikke om, hvad der foregår i byrådssalen og på rådhuset. Politik handler om mennesker – om menneskers livsvilkår. De kommunale beslutninger og de kommunale budgetter handler om mennesker. Det har f.eks. alvorlige konsekvenser, når en enlig mor skæres i kontanthjælp fordi politikere tror, hun nok finder arbejde, hvis hjælpen er lav nok.

Det er desværre ikke altid, at tingene foregår som de skal i Ringsted kommune. På vigtige områder har kommunen administreret ulovligt i gennem flere år. F.eks. er der lige kommet en rapport, der fortæller, at der er fejl i over halvdelen af sager om ressourceforløb.

Derfor er Enhedslisten også aktiv for at få en bisidderforening op at stå. Der er vigtigt når det gælder om at skabe fleksjob og job på særlige vilkår. Når det gælder om at få bedret retssikkerheden for forældre til børn med handicap. Alt det gør vi ikke alene ved at holde møder på rådhuset. Forandringerne og forbedringerne kommer ved at flest mulige mennesker vil være en aktiv del af kommunen.

På disse sider fortæller vi meget mere om, hvad vi i Enhedslisten vil gøre.

 

SE HELE ANNONCEN:

ANNONCE LOKALBLADET DOBBELTSIDET VENSTRE

ANNONCE LOKALBLADET DOBBELTSIDET HØJRE