Budgetforslag: nyt plejecenter i syd

Blandt Enhedslistens forslag til budgetforhandlingerne er påbegyndelse af projekteringen af et nyt plejehjem beliggende i den sydlige del i kommunen, f.eks. i Høm eller Vetterslev. 

Vi begrunder vores forslag med, at der i løbet af få år vil være brug for en del flere plejeboliger. Enhedslisten mener ikke, det er hensigtsmæssigt med yderligere centralisering på dette område, hvilket uvægerligt vil være en følge, hvis pladserne fremskaffes gennem udvidelse af KLC. 

– Vi ved af erfaring, at det tager op imod 5 år at projektere og opføre et plejecenter. Vi ved også, at vi til den tid har et stort behov for flere plejeboliger til ældre borgere, der ikke længere kan klare sig selv, siger Jan Jakobsen, der er Enhedslistens medlem af Ældre- og Genoptræningsudvalget. – Jeg tror, der er bred enighed om at vi har brug for at udvide antallet af plejeboliger, og derfor er det også hensigtsmæssigt at få det med i budgettet og sat i gang nu. Allerede i dag har vi svært ved at skaffe tilstrækkeligt med boliger.

Et sted i Ringsted Syd mener Enhedslisten der bør bygges et nyt plejecenter.

– Allerede op til kommunevalget gjorde Enhedslisten opmærksom på, at borgere, der venter på en plejebolig kunne tilbringe urimelig tid i en midlertidig plads – ofte sammen i et rum, de måtte dele med andre. Det ønsker vi naturligvis at følge op på og det gør vi blandt andet med dette budgetforslag, der skal holde byrådet fast på, at der skal ske noget, siger Jan Jakobsen.

Enhedslisten foreslår også, at det nye plejecenter kommer til at ligge i den sydlige del af Ringsted.

– Vi mener, det er på tide, at vi også finder en placering i den mere sydlige del af kommunen. Ringsted Syd vil være oplagt, fordi det er et område, hvor der bor mange mennesker. Desuden er det let at komme til den sydlige bydel – også med kollektiv transport. Vi ønsker heller ikke at der bliver centraliseret flere boliger på Knud Lavard Centret, hvor der jo med det sundhedscenter, der langt om længe er undervejs, i forvejen kommer mange nye aktiviteter.

– At placere et nyt plejecenter i Ringsted Syd vil også kunne medvirke til at få skabt et samlingssted for ældre i Ringsted Syd, som vi kender det fra Knud Lavard Centrets Café Ingeborg. Alt i alt mener vi, at det taler for at starte et nyt sted, slutter Jan Jakobsen.