Bloggen: Afskaf det grimme loft

Af Linda Hansen, folketingskandidat Ø

Det grimmeste barn fyldte to år den 1. oktober. Et misfoster af en unge, som går under navnet kontanthjælpsloftet. Et politisk påfund, der egentlig er ret sigende for en udvikling i vores fælles samfund: Hvor de fattigste skal have med tvang, nedskæringer og pisken, mens de rige motiveres bedst med skattelettelser og tryghed. 

I 2016 slog Danmark sin egen rekord i børnefattigdom. Der skete en stigning på 10.500, så hele 48.300 børn voksede op i hjem, præget af fattigdom. Størstedelen af den rekord forklares med kontanthjælpsloftet. Og det var vel og mærke kun i effekt i tre måneder ud af tolv i opgørelsen, så når tallene for 2017 er opgjort, forventer bl.a. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der vil være over 60.000 børn, der vokser op i fattigdom.

Kontanthjælpsloftet rammer dig, hvis du er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og får boligstøtte eller særlig boligstøtte. Det betyder, at du får færre penge. Og modsat nogle forestillinger om ydelsernes størrelse, ja, så er kontanthjælp ikke meget at leve for. Derfor findes der grupper som f.eks. Næstehjælperne. Hvor også medborgere på Ringstedkanten melder sig. Hvor der søges om hjælp til en ny skoletaske, en børnefødselsdag, vinterstøvler uden huller og meget andet, som er almindeligheder for de fleste andre.
Det er usselt at skulle bede om den hjælp til basale ting. Det er modigt at gøre det, for der er alt for meget skam forbundet med fattigdommen. Men det burde ikke være nødvendigt. Men det er resultatet af en politisk forskelsbehandling. 

Det var V, DF, LA og K, der stemte kontanthjælpsloftet igennem. Loftet blev indført under mantraet ”det skal kunne betale sig at arbejde”. Logikken synes at være, at fattigrøvene skal have med den økonomiske pisk, men fattigdom motiverer ikke. Den skaber mistrivsel, ensomhed, afsavn og øger risikoen for sygdom. Og højrefløjens tilgang til at motivere bliver mere afstumpet, når man betragter, hvordan der tales om de mest velhavende. Her er melodien en helt anden: De velhavende skal have nedsat arveafgift, have skattelettelser, skal sikres tryghed i deres boliger. 

Den forskelsbehandling er dybt usympatisk. Og dybt ineffektiv. Men valgt med fuldt overlæg. Men følgerne af fattigdom koster os alle dyrt – økonomisk og menneskeligt. Det er vigtigt at huske på. Især i et valgår. Enhedslisten vil have afskaffet kontanthjælpsloftet. Vi kan alle blive ramt af arbejdsløshed og sygdom, og der skal være et sikkerhedsnet, der sikrer, at vi kan leve værdigt, hvis det sker.  

Så jeg håber inderligt, at den hæslige to-års-fødselar har holdt sin sidste fødselsdag i år. 

Linda Hansen er kandidat til Folketinget for Enhedslisten og opstillet i Ringsted. 

Eksempler på kontanthjælpsloftet:

I Ringsted Kommune er der 853 på kontanthjælp (opgjort i marts 2018). 143 er på integrationsydelse. 

Kontanthjælpsloftet rammer modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelsesstøtte samt boligstøtte og særlig støtte til boligudgifter og sætter et loft over, hvor meget du samlet kan modtage. 

Hvad betyder kontanthjælpsloftet i kroner og ører? Hvis du f.eks. er enlig på integrationsydelse, så skal du klare husleje, mad, forsikring, transport og alt det andet for 10.034 kr. om måneden. Og det er før skat.
Hvis du er enlig forsørger med tre børn på kontanthjælp, så er der 16.001 kr. at klare månedens udgifter for (før skat).