Bekymrende mange fejl i jobcentret

Enhedslistens byrådsmedlem Henrik Kjær havde mandag 9. april dette debatindlæg i Dagbladet på Ringsted-siderne.

Debat

RIngsted: På byrådsmødet i aften skal vi behandle en delrapport vedrørende revision af sager om ressourceforløb i Ringsted Jobcenter.

Revisionsrapporten viser, at der var fejl i 57 procent af de målepunkter, der var undersøgt og revideret. Selv om der kun er to sager om ressourceforløb, der er undersøgt, viser undersøgelsen alligevel et alarmerende højt antal fejl.

Jeg er glad for, at Jobcenteret har taget sagen alvorligt og allerede nu har taget initiativer til, at fejlene bliver rettet.

Ressourceforløb har stor betydning for mennesker, der har det svært. Derfor er det ekstra vigtigt, at der er fokus på kvalitet og retssikkerhed, netop når der bevilges ressourceforløb. Forløbene skal jo helst opfattes som en hjælp og en afklaring og ikke som en straf.

Revisionsrapporten påpeger, at nogle af fejlene kan have haft betydning for borgernes retssikkerhed, og at sagerne ikke fuldt ud lever op til lovgivningen.

Det er jo en alvorlig sag. Det er også grunden til, at jeg mener, at sagen skal følges meget tættere af det politiske niveau.

Konkret har jeg bedt om, at vi i Social- og arbejdsmarkedsudvalget får en grundig orientering, som så kan danne baggrund for en temadebat i udvalget. Det er vigtigt, at vi hele tiden kan følge med i, hvordan det går.

Så sent som i december måned kunne vi i Dagbladet læse, at der på handicap-området havde været ulovlig administration i årevis.

Det er en situation, vi meget gerne skal undgå her.