Atter lægevagt i Ringsted?

“Ringsted har atter fået lægevagt” var overskriften i lokalbladet d. 8/9-21 og det skulle man jo mene var en glædelig nyhed. Men da jeg nærlæste artiklen kunne jeg til min forundring konstatere, at åbningstiderne “kun” er mandag – fredag kl. 18.30 – 20.30 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 10.30 – 12.30!

Som de fleste mennesker ved, så rammes man ikke af sygdom på forudbestemte dage eller tidspunkter, og det er ikke alle der har adgang til en bil eller har et netværk som kan hjælpe med transporten. Derudover er den offentlig trafik i ydertidspunkter, såsom om aftenen på hverdage eller i weekenden, stærkt udfordret, ja ligefrem begrænset i et sådan omfang, at den kan betegnes som nærmest ikke-eksisterende, afhængigt af hvor langt ude på landet man bor selvfølgelig.

Ovenstående tanker fik mig til at tage kontakt til praksis team i region sjælland, for at høre om det der stod i avisen virkelig var korrekt? Specielt set i lyset af, at der på regionens egen hjemmeside står flg. ang. vagtlæge-ordningen:


Åbningstider hos lægevagten
Hverdage: 16.00 – 08.00
Weekender og helligdage: Døgnåbent
Du vil så vidt muligt få en tid hos den nærmeste vagtlæge. Du vil få oplyst mulighederne i telefonen.”

Den flinke dame jeg talte med i praksis team kunne bekræfte det sørgelig faktum, at der KUN er begrænset adgang til vagtlægen i Ringsted og at hvis man ringer udenfor åbningstiden, så vil man, i fald der er brug for det, bliver henvist til en vagtlæge beliggende i en anden kommune, alternativt blive henvist til en skadestue.

I praksis betyder det, at selvom vi HAR fået en lægevagt i Ringsted, så er det en meget udvandet ordning, med meget begrænset åbningstider.

Den flinke dame kunne berolige mig med, at regionen jo overtager vagtlægeordningen i hele region sjælland d. 1/10-22, men jeg må ærligt indrømme, at jeg kan have min tvivl om det vil have en betydning for åbningstiderne i de enkelte kommuner, eftersom der jo stadigvæk er mangel på læger, ikke kun i kommunerne, men også i regionen og hele landet.

Som borger i Ringsted kommune og Region Sjælland føler jeg mig slet ikke tryg ved den ordning der tilbydes i vores kommune. Jeg mener helt klart, at vi er ringere stillede end de kommuner eller dele af regionen, hvor åbningstiderne er som beskrevet på regionens hjemmeside og som formentlig bunder i, at vagtlægerne andre steder i regionen er beliggende på sygehusene i de enkelte kommuner.

Vi skal have bedre dækning i Ringsted kommune ellers kan det i værste fald koste menneskeliv.

Carli Hækkerup,
kandidat for Enhedslisten til Regionsvalget som nr. 2 på listen
og til Ringsted Byråd som nr. 3 på listen