Aktiviteter for handicappede beskæres – trods løfter om modsatte!

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 19. september er der en sag på dagsordenen om forringelser i Klub Svanen. Klub Svanen er en aftenklub i Ringsted for personer over 15 år, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Klubben har ca. 85 medlemmer oget højt aktivitetsniveau. Ofte er der 40 personer eller med til klubaftnerne tirsdag og torsdag. Herudover laver Klub Svanen weekend-udflugter. Det er først og fremmest weekendudflugterne, der nu skal skæres væk.

Klub Svanens medlemmer udgøres af personer med fysisk og /eller psykisk funktionsevne. Og aktiviteterne i Klub Svanen er ofte den eneste eller i hvert fald den største fritidsaktivitet disse mennesker deltager i. Og der er her tale om personer, der kun ringe omfang har mulighed for at tale for sig selv.

– Enhedslisten er stærk modstander af der skal skæres på Klub Svanen, udtaler Henrik Kjær, der er Enhedslistens medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted. – Der er tale om rigtig godt tilbud, der nu tilsyneladende skal gøres dårligere. Jeg synes, vi skal værne om de tilbud, vi har og helst gøre dem bedre. Det må være nok at disse mennesker skal slås med et svært handicap. Den kommunale opgave må så være at sikre at de kan få et så godt og indholdsrigt fritidsliv som muligt. Vi går ikke med til denne nedskæring, gør Henrik Kjær det klart.

Byrådet besluttede i november måned 2017 at Klub Svanen nu skulle være en kommunal institution og ikke som hidtil en slags selvejende institution. Årsagen var, at det juridiske grundlag var uklart. Men det lå som en forudsætning for beslutningen, at aktiviteterne skulle kunne fortsætte som hidtil. Nu viser det sig, at omlægningen til kommunalt tilbud giver flere omkostninger end man havde regnet med.

– Administrationen havde åbenbart ikke gjort sit forarbejde godt nok, dengang man besluttede at Klub Svanen skulle være et kommunalt tilbud, siger Henrik Kjær på bagrund af sagsfremstillingen. – Det er jo ikke sikkert, at politikerne havde truffet beslutningen, hvis man havde vidst at resultat blev et ringere tilbud.

– Hertil kommer, at det er helt uhørt at administrationen forsøger at liste en sådan nedskæring igennem som en orienteringssag. Jeg synes det er dybt betænkeligt, at administrationen på denne måde prøver at omgå, at service niveauet jo er en ren politisk beslutning og ikke en administrativ.

– Oven i købet lægges der så op til en orientering med bind for øjnene. Ikke er ord om konsekvenserne for Klub Svanens brugere. Ingen opgørelse over hvor mange weekendture, der efter administrationens opfattelse nu bare kan sløjfes. Jeg synes det er helt galt, slutter Henrik Kjær, Enhedslisten.