Afskaf dobbelt husleje for aflastningspladser

Bemærk venligst: Vi har i en senere artikel, “Vi har klokket i det“, korrigeret indholdet i denne artikel.

Enhedslisten mener ikke, det er rimeligt, at personer, der eksempelvis venter på en permanent plejebolig er tvunget til at betale husleje to steder. Derfor er det et af vores forslag, at der skal ske en økonomisk ligestilling mellem akutpladser og aflastningspladser.

Et af Enhedslistens forslag til de kommende budgetforhandlinger er, at dobbelt husleje for personer i aflastningspladser, skal afskaffes.

– Vi ønsker en økonomisk ligestilling mellem de borgere, der er indlagt på akutpladser og aflastningspladser, siger Jan Jakobsen, der er Enhedslistens medlem af Ældre- og genoptræningsudvalget. – Det er der ikke i dag, hvor man bliver opkrævet både almindelig husleje og et beløb for ophold på aflastningsplads, mens man er dér. Er man folkepensionist eller førtidspensionist og har man behov for at opholde sig uden for hjemmet enten i en begrænset periode eller mens man venter på en plejehjemsplads, er der tale om en voldsom økonomisk belastning.

– Det  er jo hverken borgernes skyld, at der f.eks. er mangel på permanente plejehjemspladser eller at man er nødt til midlertidigt at være i en aflastningsplads.

Administrationen er nu i gang med at beregne de økonomiske konsekvenser af forslaget, så det kan indgå i budgetforhandlingerne.